Verslui Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG) NŠG Taikomos palyginamosios gamybos sąnaudos

NŠG Taikomos palyginamosios gamybos sąnaudos

Šilumos gamintojo taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2018 m. gegužės mėn.

NŠG 2018 m. gegužės mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,41 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.

Šilumos gamintojo taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2018 m. balandžio mėn.

Šilumos gamintojo 2018 m. balandžio mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,41 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.

Šilumos gamintojo taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2018 m. kovo mėn.

Šilumos gamintojo 2018 m. kovo mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,41 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.

Šilumos gamintojo taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2018 m. vasario mėn.

Šilumos gamintojo 2018 m. vasario mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,35 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.

Šilumos gamintojo taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2018 m. sausio mėn.

Šilumos gamintojo 2018 m. sausio mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,35 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.

NŠG Taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2017 m. gruodžio mėn.

ŠG 2017 m. gruodžio mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,35 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.

NŠG Taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2017 m. lapkričio mėn.

NŠG 2017 m. lapkričio mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,50 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.

NŠG Taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2017 m. spalio mėn.

NŠG 2017 m. spalio mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,50 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.

NŠG Taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2017 m. rugsėjo mėn.

NŠG 2017 m. rugsėjo mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,50 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.

NŠG Taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2017 m. rugpjūčio mėn.

NŠG 2017 m. rugpjūčio mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 3,30 ct/kWh apskaičiuotos pagal nepriklausomų šilumos gamintojų Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1 papunktį.