Gyventojams Atsiskaitymas Atsiskaitymas už paslaugas

Atsiskaitymas už paslaugas

Už per atsiskaitymo laikotarpį suvartotą šilumos energiją patalpų šildymui, karštą vandenį, suteiktas karšto vandens apskaitos prietaiso aptarnavimo ir (ar) techninio aptarnavimo paslaugas vartotojas atsiskaito pagal pateiktą mokėjimo pranešimą (sąskaitą). Vartotojas sąskaitą turi apmokėti iki kito po atsiskaitomojo mėnesio einančio mėnesio paskutinės dienos.

AB „Šiaulių energija“ teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę laiku neatsiskaičiusiems vartotojams priskaičiuoti delspinigius

Sudarytos sutartys dėl sąskaitų už centralizuotai tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį, suteiktas techninio aptarnavimo ir karšto vandens skaitiklio aptarnavimo paslaugas apmokėjimo:
1. Nemokamai: AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, ,,Lietuvos spauda“ kioskuose, Narvesen parduotuvėse, MAXIMA kasose.
2. Už įmoką priimančios įstaigos mokestį, internetu: „Swedbank“, AB, AB Šiaulių bankas, Nordea bank, AB DNB bankas, AB SEB bankas, UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius”, UAB ,,Viena sąskaita”, UAB Medicinos banke.