Apie bendrovę Vartotojų pasiskirstymas

Vartotojų pasiskirstymas

Vartotojų skaičiaus pasiskirstymas (pagal pirkėjų vienetus) 2015 m. sausio 1 dieną :

Gyventojai - 97,7 proc.;

Vietinio ir respublikos biudžeto įstaigos – 0,4 proc.;

Kitos įstaigos ir organizacijos(verslo, negyvenamosios paskirties, viešosios įstaigos ir kt.) – 1,9 proc.;

Vartotojų skaičiaus pasiskirstymas (pagal šilumos suvartojimą) per 2015 metus :

Gyventojai – 77,4 proc.;

Vietinio ir respublikos biudžeto įstaigos – 12,7 proc.;

Kitos įstaigos ir organizacijos (verslo, negyvenamosios paskirties, viešosios įstaigos ir kt.) – 9,9 proc.;