Strategija

AB “Šiaulių energija” strategija

AB “Šiaulių energija” savo esme yra socialinė įmonė, priklausanti miesto ir rajono savivaldybei, t.y. visiems jos paslaugomis besinaudojantiems Šiaulių miesto ir rajono gyventojams. Todėl bendrovės veikla, jos darbas yra neatsiejami nuo visos bendruomenės gerovės.

Bendrovės pajamos turi didėti ne keliant energijos gamybos ir šilumos tiekimo sistemų priežiūros tarifus, o didinant energijos gamybą, nes kuo daugiau vartotojų, tuo pigiau galima gaminti energiją.Negalima versti gyventoją ar verslo įmonę naudotis brangia bendrovės produkcija ar brangiomis paslaugomis, būtina jį suinteresuoti prisijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, nes tai ne tik pigiausias, bet ir gamtą ateities kartoms tausojantis energijos gamybos būdas.

Net ir kasdieniniame darbe, naudodami eilines, didelių investicijų nereikalaujančias priemones, bendrovės darbuotojai siekia, kad mažėtų energijos gamybos ir tiekimo savikaina. Jeigu pakanka laiku paveržti varvantį čiaupą, kad būtų sutaupytas bent vienas termofikacinio vandens lašas, jeigu pakanka užlopyti net ir nedidelę skylutę vamzdyje, kad korozija kuo ilgiau nesuėstų visos sistemos, jeigu pakanka šiandien sutaupyti centą, kad rytoj nereiktų investuoti tūkstančių litų, taip ir bus padaryta.

Kiekvienas litas, įdėtas į energijos gamybos ir tiekimo modernizavimą turi duoti kuo greitesnę grąžą, investicijų tikslas – ne didinti bendrovės pelną, o investicijų dėka gauto pelno tikslas - mažinti vartotojų išlaidas energijai.

Bendrovė pirmoji šalyje savo lėšomis atnaujino vartotojų šilumos punktus, tuo mažindama ir savo nuostolius, ir vartotojo išlaidas, nes kas gerai energijos vartotojui, tas gerai ir bendrovei, tiekiančiai energiją.

Pradėjusi savo veiklą elektros energijos gamyba Bačiūnų elektrinėje, bendrovė po daugelio vien tik šilumos gamybos metų vėl grįžta prie ištakų ir, kartu gamindama elektros bei šilumos energiją, sieks šiauliečiams teikti kuo pigesnes energijos gamybos bei aukštos kokybės energetinių sistemų priežiūros paslaugas.