Apie bendrovę Bendrovės veikla

Bendrovės veikla

Pagrindinė AB “Šiaulių energija” veikla  – šilumos energijos gamyba, centralizuotai tiekiant ją apšildymui ir karšto vandens ruošimui, bei elektros energijos gamybai.